Med vår styrelseutbildning, Tak över huvudet blir du tryggare i din roll som ledamot i styrelsen. Samtidigt bidrar du till trygghet för människor på flykt.

Anmäl dig och gå utbildningen.