Genom att ta bort återkommande, ofta tråkiga uppgifter sparar vi tid och gör vardagen i styrelsen mycket roligare. En bonus är att våra kunder sparar pengar. De får även ökad trygghet genom underlag för bättre beslut och kontroll över sin verksamhet.

Vi erbjuder heltäckande förvaltningslösningar till både små och stora bostadsrättsföreningar. Alltid till marknadens bästa pris. Vi tycker att det är viktigt att möta våra kunders behov, direkt där och när behoven uppkommer. Våra kunder betalar aldrig för fler tjänster än de behöver. Därför kan du som kund alltid välja ut just de tjänster du vill ha.

Under Conzignus finns dotterbolagen Regaia och Hem och Fastighet. Regaia finns till för er i de mindre föreningarna och samfälligheterna. Hem och Fastighet är alternativet för er som är större.

Hur vi gör det?

Vi gör det enkelt

Vi samlar alla viktiga system, tjänster och processer i en portal och automatiserar återkommande arbetsuppgifter. Vi anpassar system efter verksamhet genom att skapa system med skräddarsydda funktioner. Systemet blir överskådligt och lättare att förstå.

Vi gör det tryggt

Våra kunder får trygghet. De vet att deras rådgivare har kompetens och gör ett bra jobb. Våra enkla och transparenta system gör det enkelt att skapa och bibehålla kontroll.

För oss är tid pengar – på flera olika sätt

Våra effektiva system och processer gör att vi kan ge våra kunder ett lägre arvode. Våra kunder sparar tid med våra enkla administrativa tjänster. Därför får de mer tid till kloka beslut. Mindre tid till onödiga arbetsuppgifter ger dessutom mer fritid, som en liten bonus.