Kategori: Opinion

Gröna innergårdar och tak

Gröna innergårdar och tak

När vi bli fler måste bostäder byggas. För att få plats med alla nya byggen görs det ofta på bekostnad av parker och grönområden i våra städer. Det är naturligtvis inte bra. Växter drar ner temperaturen i staden. De tar hand om koldioxid och stimulerar mångfald bland insekter och djur. När de försvinner försvinner många arter med dem och luften i städerna får med tiden sämre kvalitet.