Kategori: Ekonomi

Rörliga räntor för flexibilitet och kostnadseffektivitet

Rörliga räntor för flexibilitet och kostnadseffektivitet

En prognos från SBAB visar – icke överraskande – att räntorna kommer att stiga. Om fem år kan räntan vara tredubbelt så hög som idag. I nuläget väntas dock räntan fortsatt att sjunka, för att sedan öka under 2016. Ränteprognoserna är dock osäkra med tanke på den låga inflationen och de extremt låga räntorna. Det osäkra läget påverkar din förening i allra högsta grad. Rörliga räntor eller bundna, hur ska man egentligen göra?
Låga avgifter kan minska värdet på din bostad

Låga avgifter kan minska värdet på din bostad

Låg bostadsavgift i all ära, men visste du att en för låg avgift kan resultera i otrevliga chockhöjningar och i förlängningen ett prisfall på din lägenhet? Enligt vår undersökning av över 12.000 bostadsrättsföreningars möjlighet att klara sina underhållskostnader så betalar 900.000 (65% av de undersökta) bostadsägare cirka 1.000 kronor för lite varje månad.