Så sent som i somras såg vi på nyheterna hur närmare 80 personer omkom i den tragiska branden i Grenfell Tower i London. Kritik hade redan före branden framförts om att brandsäkerhetsarbetet i byggnaden var bristfälligt.

I Sverige är vi tyvärr inte förskonade. I Rinkeby dog en kvinna och sex barn i en svår lägenhetsbrand år 2009. Haverikommissionen slog fast att byggnaden hade flera brister i sitt brandskydd. Bland annat fungerade inte rökluckorna som de skulle och brandgaserna ventilerades inte ut tillräckligt snabbt.

I Sverige har vi sedan 2004 en lag om att fastighetsägare och verksamhetsutövare själva är ansvariga för brandskydd och dokumentation. Den heter Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Lagen tillkom efter den tragiska diskoteksbranden i Göteborg 1998 då 63 personer omkom och omkring 200 skadades.

Branden var visserligen anlagd, men följderna av branden blev mycket värre på grund av att brandskyddet hade dokumenterade brister. Branddörrar stängdes inte som avsett och utrymningsvägarna var inte tillräckligt fria.

Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening har man särskilt stort ansvar och kan få bära konsekvenserna om brandskyddet inte är korrekt utfört. Minst en gång per år måste kontroller och dokumentationer utföras. I vissa fall behöver det ske mycket oftare. Vid en brand kan ägarna och ytterst styrelsen bli juridiskt ansvariga för skadorna om kontroller och åtgärder inte finns dokumenterade.

Bortsett från de faror man utsätter sig själv och sina medmänniskor för vid ett bristfälligt brandskydd kan också försäkringsbolag anse att du själv får stå kostnaderna om branden hade kunnat undvikas.

Men det finns sätt att förvissa sig om att allt fungerar som det ska. Hem och Fastighet erbjuder en smidig lösning för systematiskt brandskyddsarbete, där man tryggt kan förvissa sig om att brandskyddsarbetet sköts enligt regelverket.

Med denna lösning slipper man ligga sömnlös över att brandskyddet inte fungerar som det ska. Man har också all dokumentation klar så att man undviker skuldfrågan om olyckan ändå skulle vara framme.


Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig och berättar mer

Bostadsrättsföreningens namn*

Ditt namn*

E-post*

Telefonnummer

Fält markerade med * är obligatoriska.